Υπέρηχοι Triplex
Υπέρηχοι Triplex
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Η παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και τις εργαστηριακές εξετάσεις βοηθούν στην άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση καρδιαγγειακών νοσημάτων.

H ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και ιατρικό προσωπικό άριστης επιστημονικής κατάρτισης για τη διενέργεια των παρακάτω εξετάσεων.
Logiq F8


Οι εξετάσεις που διενεργούνται:
ΗΚΓ (HΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ)
Πρόκειται για μια απλή, γρήγορη και ανώδυνη εξέταση όπου σε συνδυασμό με καρδιολογική εκτίμηση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη σημαντικών παθήσεων (έμφραγμα του μυοκαρδίου, περικαρδίτιδα κ.α.)


Δεν απαιτείται προετοιμασία.
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΕ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΤΑΠΗΤΑ (MORTARA)
Είναι χρήσιμη εξέταση για την πορεία των ασθενών με ιστορικό εμφράγματος, διαρκεί 12 λεπτά συνήθως και μας δίνει πληροφορίες για την πορεία των εξεταζομένων ή μελλοντικές παθολογίες.


Δεν απαιτείται προετοιμασία.
YΠΕΡΥΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (TRIPLEX) ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ
Με τους υπερσύγχρονους υπερηχοτομογράφους της Philips (IU22) και Hitatchi (ARIETTA), με δυνατότητα έγχρωμης απεικόνισης ροής ενδοκαρδιακώς, αρτηριών και φλεβών:
Με το Triplex μπορούμε να μελετήσουμε τις διαστάσεις των κοιλοτήτων της καρδιάς, το πάχος του τοιχώματος καθώς και άλλες λειτουργίες που βοηθούν στην πρόληψη και την παρακολούθηση καρδιολογικών νοσημάτων.
Δεν απαιτείται προετοιμασία.
HOLTER
- Holter ρυθμού/24ωρης καταγραφής και Holter πιέσεως/24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης:

Μας βοηθούν για 24 ώρες να έχουμε παρακολούθηση στις μεταβολές της αρτηριακής πίεσης ή αρρυθμιών που μπορεί να επηρεάζει ο εξεταζόμενος. Το μηχάνημα μας δίνει δυνατότητα παρακολούθησης έως και 72 ώρες συνεχόμενα

Δεν απαιτείται προετοιμασία.
  • Δυνατότητα Αποστολής Αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή
Copyright ©2022 : Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο - Απεικονιστική Διαγνωστική Μέριμνα
Powered by LC Networks