Ασφαλιστικά Ταμεία

Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Οι εξεταζόμενοι συμμετέχουν μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής που τους αναλογεί για την εκάστοτε διενεργηθείσα εξέταση.

ΕΟΠΥΥ

Οι εξεταζόμενοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΠΛΗΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εξυπηρετούνται με παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε τιμές κρατικού τιμολογίου (Φ.Ε.Κ) για τις εξετάσεις που αναγράφονται σε αυτό.
Κάρτες Υγείας
Συνεργασία με τις περισσότερες κάρτες ΥΓΕΙΑΣ εξασφαλίζοντας προνομιακές τιμές για τους κατόχους τους με βάση τις τρέχουσες συμφωνίες και συμβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία ή με τα συντονιστικά κέντρα των παρόχων καρτών.
  • Δυνατότητα Αποστολής Αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή
Copyright ©2022 : Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο - Απεικονιστική Διαγνωστική Μέριμνα
Powered by LC Networks