Ασφαλιστικά Ταμεία

Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Οι εξεταζόμενοι συμμετέχουν μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής που τους αναλογεί για την εκάστοτε διενεργηθείσα εξέταση.

ΕΟΠΥΥ

Οι εξεταζόμενοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΠΛΗΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εξυπηρετούνται με παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε τιμές κρατικού τιμολογίου (Φ.Ε.Κ) για τις εξετάσεις που αναγράφονται σε αυτό.
  • Δυνατότητα Αποστολής Αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή
Copyright ©2023 : Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο - Απεικονιστική Διαγνωστική Μέριμνα
Powered by LC Networks