ψηφιακός ανιχνευτής
Ακτινολογικό
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Το σύστημα ψηφιακού ανιχνευτή CARESTREAM PRO 3543 Detector είναι σύγχρονης σχεδίασης, τελευταίας τεχνολογίας και προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως ευκολία χρήσης, άριστη ποιότητα εικόνας, και μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης.

 • Ρύθμιση αντίθεσης και φωτεινότητας σε κάποια περιοχή ενδιαφέροντος.
 • Βελτίωση Αντίθεσης και Ευκρίνειας.
 • Μείωση Θορύβου Εικόνας- Απόρριψη Παρασίτων.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών λήψεων σε ένα μόνο φιλμ.
 • Μετρήσεις Αποστάσεων και Γωνιών, Γωνία Cobb
 • Πραγματικό Μέγεθος Εκτύπωσης

Μείωση Δόσης Ακτινοβολίας
Ο ανιχνευτής DRX προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας με θεαματική μείωση της δόσης ακτινοβολίας ακόμα και 40% σε σύγκριση με το CR.

CARESTREAM PRO 3543 Detector

Μείωση Χρόνου Εξέτασης
Η Ψηφιακή Ακτινογραφία επιτρέπει την λήψη της εικόνας σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα όταν η αναλογική και η ψηφιοποιημένη ακτινογραφία απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο.
Στο ακτινολογικό τμήμα διενεργούνται οι εξετάσεις:
 • Κρανίου
 • Θώρακος - πνευμόνων
 • Άνω και κάτω άκρων
 • Σπονδυλικής στήλης
 • Λεκάνης - Ισχίων
Ψηφιακός έλεγχος Σκολίωσης, Κύφωσης και ανισοσκελίας
(Full Spine & Full Leg)
Ψηφιακός έλεγχος Σκολίωσης

Το λογισμικό του σταθμού διαθέτει την δυνατότητα συρραφής εικόνων «stitching images» κατά την οποία δύο ή περισσότερες εικόνες (έως έξι συνολικά) ίδιου μεγέθους μπορούν να συνενωθούν σε μία. Με την δυνατότητα συρραφής δύο ή περισσότερων εικόνων επιτυγχάνεται η αποτύπωση σε μία ενιαία εικόνα της απεικόνισης Μακρών Οστών (Μηριαίου Οστού) ή Σκελετικών Δομών Μεγάλου Μήκους (Σπονδυλική Στήλη).


 • Μέτρηση οστικής ηλικίας.
Μέτρηση οστικής ηλικίας

Εξέταση που βοηθάει στην πρόβλεψη του τελικού αναστήματος των παιδιών βάση πρότυπους πίνακες ελέγχοντας την ωρίμανση του σκελετού.
Σε συνδυασμό με των υψηλών προδιαγραφών μηχανημάτων και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ διαθέτει εξειδικευμένους σταθμούς επεξεργασίας εικόνας, καθώς και σύστημα RIS/PACS, για την ψηφιακή και αυτόματη αρχειοθέτηση/αναπαραγωγή των δημογραφικών και απεικονιστικών δεδομένων των εξεταζόμενων.
Παρακαλείστε να προσκομίσετε, εάν υπάρχουν, προηγούμενους αντίστοιχους απεικονιστικούς ελέγχους (μαγνητική τομογραφία, ακτινογραφία, υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία).
 • Δυνατότητα Αποστολής Αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή
Copyright ©2022 : Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο - Απεικονιστική Διαγνωστική Μέριμνα
Powered by LC Networks