Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο, με σύγχρονα μηχανήματα περιλαμβάνει τα τμήματα Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ορμονολογικό, Μικροβιολογικό, Ανοσολογικό, Νεοπλασματικοί Δείκτες