Το Διαγνωστικό μας διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και ιατρικό προσωπικό άριστης επιστημονικής κατάρτισης για τη διενέργεια εξετάσεων όπως  Υπερηχοι-Triplex, παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας και Ψηφιακή Μαστογραφία.