Η Απεικονιστική Μέριμνα διαθέτει σύγχρονους μαγνητικούς τομογράφους, 3D – Dental Scan (CBVT/CBCT), Ακτινολογικό, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας για την παροχή υψηλής ποιότητας εικόνων και ακριβών διαγνωστικών